KJF Minkjakten            
För att värna småviltet kan du delta i vår tävling Minkjakten.
Först till 25 minkar vinner ett pris.

Kurser
Kom med förslag så kan vi kanske ordna något.

Info om rip- och räv- snarningskurser kan ges via expeditionen.

JAKTTIDER ?

se Jakttabell från Svenska Jägareförbundet 
eller
www.jagareforbundet.se

Viltvårdssektionen

VIltvårdssektionen samarbetar med Kiruna kommun men även med Kiruna Jaktvårdskrets/Jägareförbundet.

Skyddsjakt och Kommunjägare
Föreningen har ett antal jägare som utför skyddsjakt inom tätbebyggt område. 

KJF:s Viltvårdssektion och Kiruna Kommun har ett avtal om avlivning av skadat/sjukt vilt inom tätbebyggt område. Ring Kommunen eller Polisen om ni ser djur som är skadade eller sjuka.

Ripor och skogsfågel.
2019, visade ripinventeringen något bättre resultat än året före. Med större kullar och en varierande storlek, en hel del fullt flygfärdiga och några nästan i vuxnenstorlek. Skogsfågeln verkar ha haft ett rekordår 2019 i större delen av länet.

Höstens 2017 ripinventeringar visade på liten föryngring. Kycklingarna var små i mitten av augusti och inte flygfärdiga. Längre norrut, kring Tsåktso, hittades inga kycklingar utan äggen låg kvar i redena. Sen snö och kall regnig sommar med lite insekter, för andra året i rad, kan vara orsaken till det dåliga resultatet 2017. 

Mårdhundar och grävlingar
En del mårdhundar har observerats i kommunen de sista åren. Många rapporter har dock visat sig vara små hundar och Norska Skogskatter. Mårdhundsobservationerna har skett främst längst älvdalarna, i bland annat Karesuando, Kurravaara och Jukkasjärvi. De håller gärna till under uthus eller husgrunder. Honorna får många och stora kullar och de lever i familjegrupper. Om man ser en finns det fler!
Mårdhunden sövs och tas med för veterinär undersökning. Om den (honor)är i bra kondition kastreras den och förses med sändare.

Grävlingar har också kommit norrut och hittats påkörda vid Mertainen och Riksgränsen 2017. En grävling sågs i centrala Kiruna för några år sedan och ett ungdjur sköts i närheten av Hopukka hösten 2017. Hösten 2018 observerades 2 stycken i Kaitum under ett uthus.

Rådjursjakt är numera tillåten på Länsstyrelsens småviltskort på Statlig mark ovan odlingsgränsen.
Jakttider se Jakttabell från Svenska Jägareförbundet, eller www.jagareforbundet.se

Predatorbekämpning
För att värna övrig småvilt på olika sätt kan medlemmarna minimera antalet  minkar inom kommungränserna.


Minkstammen verkar vara på nedåtgående. Uttrarna däremot verkar komma tillbaka starkt. 

Rävforskning
 Våren 2017 hjälpte våra aktiva inom Viltvårdssektionen till med att samla in rävkroppar till forskningssyfte. Jan Englund, docent, har sedan 1959 samlat in material från rävar. Han är idag en ledande auktoritet när det gäller Svenska rävar.  I tidningen Svensk Jakt Nr 2/3  2015 finns en artikel om hans arbete " Räven är ett mysterium". 
- En norrländsk räv kännetecknas av en lätt kropp på långa ben och stora tassar, vilket är till fördel vid sorkjakt på snö.

Fällor
Mink- och Mårdfällor finns till försäljning.
Kirunafällan med låda 500:-. 
Belisle giller 200:-, instruktionsfilmer finns på Youtube.

Fågelholkar
Knipholkar och Småfågelholkar finns till försäljning på kansliet.

Vår Viltvårdssektion sätter även upp fågelholkar vid sjöar och gör andra åtgärder för att främja småvilt och sjöfågel. 

Sjöfågel
Rapporter kommer in om att vissa sjöfågelbestånd har minskat. Många saknar bland annat kniporna i sina skogssjöar. Andra rapporterar in mycket svanar i sjöarna. Till fjälls verkar det finnas en hel del knipor däremot. Skarvar har även observerats i fjällsjöar mot den norska gränsen..

Vi har även ritningar till  foderbord, holkar,och fällor på expedition.

Foderbord till rådjursmat.

Mårdhund infångad, av Mårdhundsprojektet, i Övre Soppero 15/3 2018.
Foto; Monica Blind Nutti

Har du sett en mårdhund?
Rapportera in det på mårdhundstips
Svenska Jägarförbundet
Mobilnr:
070-339 93 26

Lästips: Bo Isovaara Bokförlaget Settern 
ISBN 91-7586-449-5