Arkplatser

1.    Torneträsk station  
2A. Lillholmen/Torneträsk     2B. Torneträsk
3A. Torneträsk/Stenbacken   3B. Torneträsk/Stenbacken   3C. Banmästarviken
4.     på andra sidan sjön från Stenbacken/Björkholmen, flytten färdig, klart att ställa dit                         arkarna.
5.    Björkholmen/ utanför Stenbacken
6.    Stenbacken
7.    Stenbacken/Kaisaniemi
8.   Kaisaniemi
9.   Kaisepakte station   10. Kaisepakte  
11. Pessina
15. Abisko  
16. Tornehamn  
Na. Nakeri