Arkplatser

 Karta ur boken Arkar 2004 Byggförlaget. ISBN 91-7988-247-1


1.    Torneträsk station, 
2A.  Lillholmen/Torneträsk,     
2B. Torneträsk, 
3A. Torneträsk/Stenbacken, 
3B. Torneträsk/Stenbacken,   
3C. Banmästarviken,  
4.    på andra sidan sjön från Stenbacken/Björkholmen, 15 färdiga (- 20) platser
5.    Björkholmen/ utanför Stenbacken, 
6.    Stenbacken, 
7.    Stenbacken/Kaisaniemi, 
8.    Kaisaniemi, 
9.    Kaisepakte station,  
10.  Kaisepakte,   
11.  Pessina, 
15.  Abisko,   
16.  Tornehamn,
Na.  Nakeri,