Uthyrningssektionen

På årsmötet 2022 beslutade medlemmarna att införa en sektion som har hand om uthyrningen inom Kiruna jakt och fiskevårdsförening. Det innefattar stugorna i Solöy och Stenbacken, arkplatserna samt fastigheten på Jägaregatan där föreningen utöver kansli/expedition har fyra lägenheter för uthyrning.

Till årsmötet 2023 kommer vi att välja en ordförande samt ett antal ledamöter. Vi har sökt med ljus och lykta för att hitta personer med den drivkraft som behövs men hittills ser det tunt ut.

Är du intresserad av att arbeta i sektionen och har du kanske ansvarat för stugor och/eller arkplatser sedan tidigare? Hör i så fall av dig till någon i styrelsen eller ta kontakt med Annika på KJF expedition.