Uthyrningssektionen

På årsmötet 2022 beslutade medlemmarna att införa en sektion som har hand om uthyrningen inom Kiruna jakt och fiskevårdsförening. Det innefattar stugorna i Solöy och Stenbacken, arkplatserna samt fastigheten på Jägaregatan där föreningen utöver kansli/expedition har fyra lägenheter för uthyrning.

Ordförande i sektionen är Bengt Siikavaara.

Är du intresserad av att arbeta i sektionen och har du kanske ansvarat för stugor och/eller arkplatser sedan tidigare? Hör i så fall av dig till någon i styrelsen eller ta kontakt med KJF expedition.