Aktuellt

Medlemsavgift 2018
För dig som redan är medlem 2017 kommer inbetalningskort i jultidningen av Bland Fjällen.

Hund och Förarpokalen 

Prisutdelning den 14 december 19.30 på KJF.
 

UNGDOMSSEKTIONEN ? 

Vi undersöker om det finns något intresse av att väcka ungdomssektionen till liv igen? 
Har ni ideér eller känner ni er intresserade av att arrangera aktiviteter eller kurser?

Kontakta expeditionen!

Sett Mårdhund?

Rapportera in det på Mårdhundstips nummer: 070-33 99 326
Svenska Jägareförbundet

Information

Ny avgift gällande arkarrende
Arkarrendet 400 kr/år betalas in årsvis samtidigt med medlemsavgiften 200 kr
fr o m januari 2018.
Mer info under fliken Arkplatser

 Jakt på rådjur
är nu tillåten på statens mark ovan odlingsgränsen. 
Kommunjaktkortet gäller enligt jakttidtabellen (1 okt-31 dec).

Rådjursutfodring på statlig mark 2017 Medlemsförmån
Ersättning för stödutfodring av rådjur ovan odlingsgränsen
Fodret kan köpas av:
Marianne Tapani
Dalvägen 30
070-516 09 09
eller
XL-Bygg

Mot uppvisande av kvitto ersättes du
(endast medlemmar) med halva summan av oss .
OBS. Endast 2 säckar/gång
Gäller december månad ut. Ännu ej bestämt om vi fortsätter 2018...

Lapplandsmästerskapet i pimpling

Kiruna Handboll håller i tävlingen även 2018. Tyvärr har vi inga fler uppgifter just nu utan får lov att hänvisa er till dem om ni har frågor.

Övrigt

Öppettider
Måndag.....08.00-16.00
Tis-Tors.....09.00-15.00
Fredag.......09.00-13.00

Adress
Jägaregatan 24
981 37 Kiruna
0980-10629
E-post:
kiruna.jakt.fiske@telia.com 
kirunajaktochfiske@gmail.com
 
Bankgiro: 847-1088

Skjutbanornas öppettider

  • Inskjutningsbanan, alltid öppen för alla, även icke medlemmar. Ta med eget material. OBS: Snälla, städa efter er!
  • Mer information finns under fliken Sektioner/ Jaktskyttesektionen.

Skyttekurser till våren, vi sätter ut info i Annonsbladet när det närmar sig... i april/maj 2018.