Aktuellt

Höstmöte/Medlemsmöte

25/10 19.00 mer info senare...

Information

Ny avgift gällande arkarrende
Arkarrendet höjs till 400 kr/år 2017.
Arrendet betalas in årsvis samtidigt med medlemsavgiften.
Du som betalt i förskott för en 5-årsperiod övergår till att betala årsvis när arrendeperioden går ut.

Rådjursutfodring inom statlig mark
Nu finns det åter igen möjlighet till ersättning för stödutfodring av rådjur ovan odlingsgränsen
Fodret kan köpas av:
Marianne Tapani
Dalvägen 30
070-516 09 09

Mot uppvisande av kvitto ersättes du  med halva summan av oss .
OBS. Endast 2 säckar/gång

Övrigt

Öppettider
Måndag.....08.00-16.00
Tis-Tors.....09.00-15.00
Fredag.......09.00-13.00

Adress
Jägaregatan 24
981 37 Kiruna
0980-10629
email: kiruna.jakt.fiske@telia.com
Bankgiro: 847-1088

Skjutbanornas öppettider

  • Inskjutningsbanan, alltid öppen för alla, även icke medlemmar. Ta med eget material. OBS: Snälla, städa efter er!

Skyttekurser till våren, vi sätter ut info i Annonsbladet när det närmar sig... i maj 2018.