KANSLIET

Öppettider
Måndag, Onsdag och Torsdag
08:00 - 13:00
Tisdag
08:00-15:00
Fredag Stängt

OBS! NYA ÖPPETTIDER FRÅN V 49

Måndag, Onsdag och Torsdag
09:00 - 14:00
Tisdag
09:00-16:00
Fredag Stängt


Jägaregatan 24 
Telefon 072-239 55 63  
E-post: kiruna.jakt.fiske@telia.com
Bg 847-1088

​​​​​​
Glöm inte att lösa ditt medlemskap och stötta vår förening redan idag!

Lös medlemskap snabbt och smidigt via Swish.
Som meddelande fyller du i ditt namn, adress och födelsenummer (ej fyra sista).
Som medlem har du tillgång att hyra arkplats, hyra stugan i Stenbacken samt att du får nyttja våra anläggningar och delta i olika aktiviteter och kurser som arrangeras.
Löser du för flera medlemmar, till exempel en familj, kan du dela upp din swish på flera betalningar med flera meddelanden.


Medlemsavgift 2023
Årsavgift (huvudmedlem) 200 kr
Årsavgift (familjemedlem, samma adress) 50 kr
Årsavgift Junior (0-16 år) 10 kr

Swisha till: 123 253 85 93 - ange namn, personnummer (inte de 4 sista) och telefonnummer.

Information från valberedningen

Mitt i mörkaste november pågår valberedningens arbete som bäst inför årsmötet i mars 2024. Vi har under hösten skickat ut enkät till samtliga förtroendevalda i föreningen för att få en bild av hur de ser på sitt uppdrag, styrelsens arbete samt få in synpunkter kring föreningen i stort. Ungefär hälften av de förtroendevalda i sektionerna bidrog med sina svar, samt några från huvudstyrelsen.

Svaren visar att det önskas mer engagemang, tydlighet och driv i föreningen. Alla som svarat uttrycker att de har ett stort intresse för KJF, och vill bidra till att engagera fler.

Det uttrycks att föreningen blivit tunnare och svagare. Större fokus önskas på att engagera en bredare krets, synas och höras mer, för att hindra att det blir ett slutet sällskap som deltar.

Valberedningen redogjorde för svaren på medlemsmötet den 18 oktober och där framkom många bra förslag och idéer i övrigt.

Nu önskar vi att ni medlemmar inkommer med nomineringar till huvudstyrelse och sektioner

Nomineringar skickas till sammankallande Stina Sarri på mail stisa685@gmail.com. Valberedningen kommer sedan ta kontakt och tillfråga de nominerade, så det är önskvärt, men inget krav, att en nominerad är tillfrågad innan.

Har du andra förslag och/eller synpunkter kring föreningen, styrelsearbetet, aktiviteter etc. så skickas även dessa till stisa685@gmail.com

/ Valberedningen för KJF
Stina Sarri (sammankallande), Birgitta Fernström, Birgitta Isaksson och Lars Taavo. 
 

Tider för teoretiska prov Jägarexamen

Teoretiska prov sker på KJF expedition, Jägaregatan 24 i Kiruna.

15 november klockan 18.00
29 november klockan 18.00

Begränsat antal platser, föranmälan krävs till KJF på telefon 072-239 55 63.

Läs mer om jägarexamen här.

Jaktskyttesektionen

Skyttekurser för nybörjare

Kurserna riktar sig till dem som vill lära sig praktiskt skytte exempelvis inför jägar­examen. Fokus är på grunder i praktiskt skytte och säker vapenhantering.
Pris:
Hagelkurs inkl. ammunition 2 000 kr
Kulkurs exkl. ammunition 800 kr
Medlemskap i Kiruna Jakt- och fiskevårdsförening är ett krav och tillkommer.

Anmälan:
Kontakta KJF:s expedition via telefon 072 239 55 63 eller e-post kiruna.jakt.fiske@telia.com så startar
kurserna när vi fått ihop tillräckligt många deltagare.

Hyr vår skjutbana för arbetsplatsträffar, möhippor, svensexor eller liknande
Det finns möjlighet att skjuta kulgevär av olika kalibrar på stillastående eller löpande mål samt hagelskytte på lerduvor.
Läs mer om vad vi erbjuder!

INSKJUTNINGSBANAN
Vår inskjutningsbana 80/100m är öppen för alla men eftersom det krävs underhåll ser vi gärna att är eller blir medlem i föreningen och på så sätt bidrar till att vi ska kunna hålla banan fin.
OBS! Skytte endast tillåtet på avsett målmateriel. Skjut ej sönder inredning, möbler, skyltar, skylthållare och annat!

Ta med er eget målmateriel och städa efter avslutat skytte!

Nyttjar du banan utanför skjutbanans ordinarie öppettider bör du parkera utanför den inre bommen för att inte bli inlåst. Följ skyltning.

Öppettider hagelbanor 2023

Måndagar klockan 18-20
Onsdagar klockan 18-20

Öppettider älgbana
V. 22 Måndag, onsdag och torsdag kl. 18-20
V. 23 Torsdag kl 18-20
V. 31-34 Måndag, onsdag och torsdag kl. 18-20

Utskick medlemsfakturor

Sedan länge har inbetalningskort för medlemskap skickats ut tillsammans med tidningen Bland Fjällen men eftersom vi inte längre har kvar tidningen kommer ett separat utskick av medlemsfakturor och avgift för arkarrenden att genomföras.

Vi började skicka ut de första fakturorna den 10 februari och du som har Kivra fick då din faktura i appen. Har du inte Kivra så fick du fakturan via brev i din brevlåda. Bli därför inte orolig om fakturan från KJF kommer via Kivra.

Missa inte att du får nyhetsbrevet tillsammans med din faktura och kan läsa det direkt via Kivra-appen. Annars kan du ladda ner nyhetsbrevet nedan.
 

Läs vårt nyhetsbrev

Eftersom vi inte längre har kvar vår medlemstidning Bland fjällen vill vi från styrelsen delge föreningens medlemmar lite information om vad som händer i form av ett nyhetsbrev. Tanken är att vi framöver ska kunna distribuera ett nyhetsbrev digitalt via e-post och på hemsidan eftersom porto blir en allt större kostnad om breven skall skickas ut.

Om du framöver vill ha nyhetsbrevet via mejl eller övrig information från föreningen i digital form - skicka dina kontaktuppgifter till kiruna.jakt.fiske@telia.com så registrerar vi dig för framtida utskick.

Klicka på länken nedan för att öppna nyhetsbrevet som PDF.