Aktuellt

Höstmöte/ Medlemsmöte

25/10   19.00  KJFs expedition
Välkomna på kaffe med fika.


 

Medlemsavgiften 2017
Tidigare har vi skickat ut inbetalningskort med jultidningen. Eftersom posten inte tillåtit löst material som bifogas i tidningen, lät vi bli i december 2016. Vi hoppades att en påminnelse om medlemsavgiften i tidningen skulle räcka. Tyvärr kom cirka hälften av  2017 års medlemsavgifterna inte in.
Vi har skickat ut påminnelser om medlemsavgiften 2 gånger i år. 
Vi kommer att bifoga inbetalningskort i jultidningen i år.

Arkarrende
Många arkägare blandar ihop arkarrende och medlemsavgift, men det är två olika avgifter. Tidigare har man betalat arkarrende för 5 år i taget. Nu går vi successivt över till betalning varje år, allt eftersom kontrakten löper ut. 

Information

Ny avgift gällande arkarrende
Arkarrendet höjs till 400 kr/år 2017.
Arrendet betalas in årsvis samtidigt med medlemsavgiften.
Du som betalt i förskott för en 5-årsperiod övergår till att betala årsvis när arrendeperioden löper ut.

Se mer information under fliken Arkplatser.

Rådjursutfodring inom statlig mark
Nu finns det åter igen möjlighet till ersättning för stödutfodring av rådjur ovan odlingsgränsen
Fodret kan köpas av:
Marianne Tapani
Dalvägen 30
070-516 09 09

Mot uppvisande av kvitto ersättes du  med halva summan av oss .
OBS. Endast 2 säckar/gång

Lapplandsmästerskapet i pimpling

Kiruna Handboll håller i tävlingen även 2018. Tyvärr har vi inga fler uppgifter just nu utan får lov att hänvisa er till dem, om ni har frågor.

Övrigt

Öppettider
Måndag.....08.00-16.00
Tis-Tors.....09.00-15.00
Fredag.......09.00-13.00

Adress
Jägaregatan 24
981 37 Kiruna
0980-10629
email:
kiruna.jakt.fiske@telia.com 
kirunajaktochfiske@gmail.com
 
Bankgiro: 847-1088

Skjutbanornas öppettider

  • Inskjutningsbanan, alltid öppen för alla, även icke medlemmar. Ta med eget material. OBS: Snälla, städa efter er!
  • Mer information finns under fliken Sektioner/ Jaktskyttesektionen.

Skyttekurser till våren, vi sätter ut info i Annonsbladet när det närmar sig... i april/maj 2018.