Bildspel6 Bildspel5 Bildspel4 Bildspel3 Bildspel2 Bildspel1 spegling Bild 3 Bild 1 (9) Bild 11 Bild 6 Bild 2 Bild 4 (2) Ripa 100 - 20130420

Aktuellt

Fiske- & Jaktkort... 2018 fiskekort har kommit.

KJFs Årsmöte    2018                              Tid: Onsdag 21/3, kl 19.00                 
Plats: Folkets Hus,  Lars Janssonssalen.

För att ta upp en fråga på ett möte... skicka in ett brev skriftligt i god tid, ställt till styrelsen.  Därefter handhas frågan på ett Styrelsemöte och journalföres, tas upp på dagordning och tas upp på ett möte. Då kan medlemmarna diskutera och rösta om frågan.

UNGDOMSSEKTIONEN ?                    
Vi undersöker om det finns något intresse av att väcka ungdomssektionen till liv igen? 
Har ni ideér eller känner ni er intresserade av att arrangera aktiviteter eller kurser?
Kontakta expeditionen!

Sett Mårdhund?

Rapportera in det på Mårdhundstips nummer: 070-33 99 326
Svenska Jägareförbundet

Rautas premiären

2a lördagen i mars (som vanligt) vilket blir  10/3   2018.

LAPPLANDSMÄSTERSKAPET             
LÖRDAGEN DEN 28/4 !                          
Kiruna Handboll håller i tävlingen även 2018.

Information

Ny avgift gällande arkarrende!      
När de gamla arkarrende löper ut (som gällde förskottsbetalning på 5 år,1000 kr) skickar vi första gången ut ett brev och ett inbetalningskort i december.

Det nya Arkarrendet 400 kr/år betalas in årsvis samtidigt med medlemsavgiften 200 kr.

Det nya kontraktet som skickas ut (1a gången) är fortlöpande och kommer att anses som förnyat när vi får in nästa inbetalning. 

Mer info under fliken Arkplatser

Jakt på rådjur                                                 
är numera även tillåten på statens mark ovan odlingsgränsen.  Med länstyrelsens Kommunjaktkort för småvilt gäller rådjursjakt enligt Jakttidtabellen (1 okt-31 dec).

Rådjursutfodring på statlig mark var 2017 Medlemsförmån...
Ersättning för stödutfodring av rådjur på statlig mark ovan odlingsgränsen har upphört. Detta då varken Kiruna Jaktvårdskrets eller Jukkasjärvi sockens skogsallmänning är med på att stödutfodra rådjur för 2018.

Rådjursfodret kan köpas hos:
-Marianne Tapani
-XL-Bygg
 

Övrigt

Öppettider
Måndag.....08.00-16.00
Tis-Tors.....09.00-15.00
Fredag.......09.00-13.00

Adress
Jägaregatan 24
981 37 Kiruna
0980-10629
E-post:
kiruna.jakt.fiske@telia.com 
kirunajaktochfiske@gmail.com
 
Bankgiro: 847-1088

Skjutbanornas öppettider

  • Inskjutningsbanan, alltid öppen för alla, även icke medlemmar. Ta med eget material. OBS: Snälla, städa efter er!
  • Mer information finns under fliken Sektioner/ Jaktskyttesektionen.

Skyttekurser till våren, vi sätter ut info i Annonsbladet när det närmar sig... i april/maj 2018.

Hunddressyr kurs i vår
För våra medlemmar anordnad av Jakthundssektionen. 
Alla jakthundsraser är välkomna, hunden skall vara äver 6 månader. Kursen avslutas med ett dressyrprov.

Vi annonserar i Annonsbladet när det närmar sig. Begränsat med platser, först till kvarn...