När det gäller årsmötet så
 återkommer vi med nytt datum.

 KJF  KANSLIET
Öppettider

Måndag - Torsdag
09.00 - 14.00
Fredag
09.00 - 13.00KJF Kansliet
Jägaregatan 24  Telefon 072-239 55 63   Bg 847-1088

AKTUELLT

Viktig information.
Det har framkommit att det pågår kommersiell versamhet genom att man hyr ut arkar till turister. 
DET FÅR ABSOLUT INTE FÖREKOMMA INOM KJF.s ARKOMRÅDE.
-------------------------------------------------

Praktiska prov jägarexamen inställda pga covid-19
Anmäl intresse till vårt kansli så kontaktar vi dig när proverna drar igång igen.

Inlämning resultat till Hund - och förarpokalen 2021

Nu är det dags att lämna in resultaten för Hund - och förarpokalen! Anmälningsblanketter och resultaten från de olika delmomenten finns på KJF:s kansli. Anmälan skall vara inlämnad senast den 14/1 - 22.
Prisutdelning sker utifrån rådande omständigheter och datum kommer senare.

Jaktskyttesektionen

INSKJUTNINGSBANAN
Vår inskjutningsbana 80/100m är öppen för alla men eftersom det krävs visst underhåll är det tacksamt om ni är medlem i föreningen och på så sätt bidrar till att vi ska kunna hålla banan så fin som möjligt.

Ta med er eget målmateriel och städa efter avslutat skytte!

Nyttjar du banan utanför skjutbanans ordinarie öppettider bör du parkera utanför den inre bommen för att inte bli inlåst. Följ skyltning.

Tjejkvällar på skjutbanan.

Det finns möjlighet att arrangera tjejkvällar/kurser om det finns nog många som är intresserade.