KJF  KANSLI
Öppettider

Måndag - Torsdag
09.00-14.00
Fredag
09.00 - 13.00KJF Kansliet
Jägaregatan 24  Telefon 072-239 55 63   Bg 847-1088

ÅRSMÖTE


Årsmöte 19/5 kl 19:00, Folkets Hus Lars Janssonsalen
-------------------------------------------------

Jägarexamen

Praktiska prov sker på KJF skjutbana, Kurravaaravägen

  • 4 juni: Kl. 10.00-18.00
  • 5 juni: Kl. 10.00-18.00
  • 6 juni: Eventuella omprov och omskjutningar, ej bokningsbara tider.


Teoretiskt prov skrivs på KJF kansli, Jägaregatan 24
24 maj: Kl. 17.00

Föranmälan till KJF:s kansli krävs för samtliga jägarexamensprover.
Vid praktiska prover tillkommer kostnad för ammunition.

Läs mer om pris för de olika proven

Jaktskyttesektionen

INSKJUTNINGSBANAN
Vår inskjutningsbana 80/100m är öppen för alla men eftersom det krävs visst underhåll är det tacksamt om ni är medlem i föreningen och på så sätt bidrar till att vi ska kunna hålla banan så fin som möjligt.

Ta med er eget målmateriel och städa efter avslutat skytte!

Nyttjar du banan utanför skjutbanans ordinarie öppettider bör du parkera utanför den inre bommen för att inte bli inlåst. Följ skyltning.

Tjejkvällar på skjutbanan.

Det finns möjlighet att arrangera tjejkvällar/kurser om det finns nog många som är intresserade.

Skyttekurser för nybörjare

Kurserna riktar sig till dem som vill lära sig praktiskt skytte exempelvis inför jägar­examen. Fokus är på grunder i praktiskt skytte och säker vapenhantering.
Pris:
Hagelkurs inkl. ammunition 1800 kr
Kulkurs exkl. ammunition 800 kr
Medlemskap i Kiruna Jakt- och fiskevårdsförening tillkommer.

Anmälan:
Kontakta KJF:s expedition via telefon 072 239 55 63 eller e-post kiruna.jakt.fiske@telia.com så startar
kurserna när vi fått ihop tillräckligt många deltagare.