Första tidningen som gavs ut 1931

Föreningens historia

1927
 
Föreningen bildas och håller till vid Handlare Wennbers gård.
 
1931
 
Första numret av Bland Fjällen trycks.
 
1932

 
Första arrendekontraktet tecknas med Länsstyrelsen 
om upplåtelse av jakt och fiske på statens marker.
 
1933

 
KJF startar fiskeodling i samarbete med LKAB och Kiruna Kommun. I det gamla kallbadhuset vid ön.
 
1949

 
Svenska Kennelklubben håller det första jaktprovet med stående fågelhundar i Kiruna.
 
1951
 
Lerduvebana  anläggs på LKAB:s område vid Lilla Lombolo.
 
1952

 
Lapplandsmästerskapet i pimpelfiske anordnas för första gången.
 
1955
 
Älgskyttebana bygges vid Kurravaaravägen.
 
1958
 
Stenbackenstugan bygges. 
 
1973

 
Viltskytte-bana 50 m och 2 Skeet-banor byggs i anslutning till älgskytte-banan.
 
1983
 
Jägarexamen kan avläggas på KJF:s skjutbanor.
 
1984
 
Solöystugan i Lavangen inköpes för havsfiske.
 
1986

 
KJF köper fastigheten på Jägargatan och flyttar in egna lokaler.
 
1988
 
KJF anordnar Jaktskytte SM för 2:a gången.
 
1992
 
Drygt 6000 medlemmar i KJF. För att få jaga och fiska inom KJF:S arrenderade områden krävs ett medlemskap i föreningen.
 
1993


 
Regeringen beslutar om nya upplåtelseformer av jakt och fiske på statens marker ovanför odlingsgränsen. Efter 61 års arrende säger Länsstyrelsen upp kontraktet.
 
1996
 
SM och RM i nordisk Trap-skytte anordnas av KJF.
 
1998
 
Ytterligare en Trapbana byggs i anslutning till övriga skjutbanor.
 
2016 Nya skjutbanan på 4e kilometern efter Kurravaaravägen invigs den 18/6.
Namnet blir Sakkaravaara skjutbana.
 
2018 På Årsmötet i mars avgår flera styrelsemedlemmar efter lång och trogen tjänst. Bland annat Ordföranden sedan 31 år, Kurt Edin. Han valde att fira dagen hemma med sin familj då den sammanföll med hans 90-års dag. Samtidigt avgick sekreterare Börje Karlsson som även var Jägarexamensansvarig under många år. Styrelsen blev 155 år yngre, efter nyinvalda medlemmar.