Abisko arkplats. Foto Annette Widmark.

Som medlem kan du arrendera arkplats på någon av våra 17 arkområden.
16 arkområden ligger längs med Torneträsks stränder samt en uppe vid sjön Nakeri.
Vi har drygt 720 arkplatser.
På grund av stort intresse har vi långa köer till dessa arkplatser och vi gör allt för att ge plats åt så många som möjligt.
Observera att det inte är tillåtet att sälja arkplatsen i samband med att du säljer eller överlåter din ark. Arkplatsen skall tilldelas dem som står i kö för arkplats.
 

Stenbackens arkplats 28 april 2018.

Arkarrende

Från och med 2023 höjs arkarrendet till 500 kronor per arkplats och år.

Arrendet betalas i förskott, normalt tillsammans med medlemsavgiften senast sista december varje år. För 2023 skickas fakturorna ut med start 10 februari. Kontraktet är fortlöpande och räknas som förlängt när vi får in den årliga betalningen. Vi skickar alltså bara ut ett kontrakt första gången ni betalar det nya arrendeavtalet. Utebliven betalning trots påminnelser innebär att arkplatsen sägs upp.
 

Stenbackens arkplats 28 april 2018. Lapplandsmästerskapet i full gång. Foto i Bland Fjällen nr 2 2018.

HISTORIK
Den första (kända) arken byggdes av Ragnar Eriksson i Abisko år 1935.

De små hemmabyggen kallade fiskearkar och kring 1940-talet hade de blivit så många att det började väcka uppmärksamhet.

En ark är i princip ett litet "hus" på medar, som är flyttbart. Ofta med ett eller flera hål i golvet som man kan pimpla i. 

Så småningom fick stränderna kring Torneträsk ett skräpigt utseende. Kommunen och Länsstyrelsen började utreda saken. KJF fick i uppdrag att sköta om och administrera de arkplatser som skulle byggas.
Arbetet med att bygga dem satte igång i början av 1980 talet.

Arkplatstomten var tänkt till att förvara arken på när den inte användes. I byggloven slogs fast att KJF skulle uppföra toalett och soprum till varje arkplatsområde.

Utvecklingen går snabbt. Från de första små enkla man satt och pimplade i
och var uppfällbara av tältduk eller av träskivor, till masonitskivor, LKAB Fritidsarken i glasfiber på 1970-talet, till dagens "huslika" varianter. Dagens arkar kan vara små röda stugor med vita knutar och ha treglasfönster, isolering, solceller, välutrustade med moderniteter. Ofta med gasolkök och gasolvärmare av olika varianter. Arklivet för de flitiga kan dra ut på tiden så en del har byggt bastuarkar som de drar ut på isen.

Efter en period av stiltje har intresset vuxit hos en yngre generation. Nu har föreningen långa köer på sina olika områden.

Det har vuxit till ungefär 720 arkplatstomter fördelade på 17 olika områden, som medlemmarna i KJF kan arrendera.

När snålblåsten viner och snön yr kan det vara skönt att ha en ark.
Rolf Tiensuu byggde den uppfällbara tältarken som blev åttakantig - Kirunaarken. Från en kubikmeter hopfälld till tio kvadratmeter uppfälld på 10 minuter. Inspiration till sin ark fick han från samernas kåtor som är åttakantiga med värmekällan i mitten. Mer om detta och mycket annat i boken Arkar.

LÄSTIPS:  Arkar 2004 Byggförlaget.
ISBN 91-7988-247-1
Det gjordes även en dokumentärfilm till SVT samtidigt som boken.

2013- 2016
Långa köer och inventering av oanvända arkplatser.
Ändring av arkplatsregler till att arkplatsen skall användas inom ett år från tecknat kontrakt. 
                                                2017
Ändring av arkplats arrende till årsvis betalning med 400 kr/år
En del reparationer och småbyggen av grillplatser och vindskydd har skett under året.

2018
Fortsatt löpande underhåll. 
Arkplats 4 (Stupet) flyttas och rustas upp. 

2019 
Arkplats 3B har flyttat på toaletten längre bort p g a lukt sommartid.