KJF:s "gamla" vatten

Lite historisk tillbakablick behövs för att förklara rubriken. 

  • 1927 Föreningen bildas och håller till vid Handlare            Wennbers gård.
  • 1932 Första arrendekontraktet tecknas med                      Länsstyrelsen om upplåtelse av jakt och fiske          på statens marker.
  • 1993 Regeringen beslutar om nya upplåtelse-                  former av jakt och fiske på statens marker                ovanför odlingsgränsen. Efter 61 års arrende          säger Länsstyrelsen upp kontraktet.
Under årens lopp har KJF arbetat med lokala jakt- och fiskefrågor för att möjliggöra Kirunabornas friluftsliv.

Ett medlemskap i föreningen var obligatoriskt för att kunna jaga och fiska i de områdena (stora delar av Kiruna kommun) KJF arrenderade. Därav de över 6000 medlemmarna 1992.

Föreningen skötte viltvård, älgjakt, rovdjurspremier, nätfisketillstånd, fiskekort, jaktkort, utplantering av fisk med mera på våra arrenderade marker.

Efter 1993 tog Länsstyrelsen över jakt och fiske. Nu är KJF enbart återförsäljare av jakt och fiskekort åt Länsstyrelsen.

Fiskevårdssektionen får söka om tillstånd för sina åtgärder som ni kan läsa om Fliken Sektioner/ Fiskevårdssektionen.

Nätfisketillstånd

Frågan om KJF:s "gamla" vatten kommer upp ganska frekvent bland våra medlemmar,  för en överenskommelse med Länsstyrelsen var; 
-att en medlem hos KJF, samt arkarrendatorer hos KJF, skulle ha "lättare" att få Nätfisketillstånd i våra "gamla" vatten.

Vatten som ingår i KJFs tidigare arredeområden.                       

KJF:s gamla karta över Jakt och Fiske

Vi har hittat lite gamla kartor nere i källaren,  tryckta 1985? över jakt och fiske områden KJF hade.  De är bra lantmätarkartor men vägar och hus kan ha flyttat och försvunnit, berg och sjöar är väl kvar. Vi ger bort dem till de som vill ha.

Vi hade inte fiskerätt i hela Torneträsk men gränserna syns bra på kartan.