PÅMINNELSE OM ARKARRENDE 2023

Arkarrendet är 500 kr/år och arkplats.
Medlemsavgiften 200 kr/år 

Inbetalning kan ske på KJF:S kansli eller
via internet på Bankgiro 847-1088
Swish-nummer : Arkarrende 123 135 51 89
Medlemsavgift: 123 253 85 93

Glöm ej ett fylla i namn och arkplats.

 

ANSLAGSTAVLAN

Arkplatsbyten! Vi vill till en annan plats!

- Torneträsk station 01/65 vill till  "gamla delen"                 nummer 01/01-01/40.  tel 0980-135 64
- Torneträsk station 01/76 vill till Abisko, Tornehamn        eller Nakeri. tel 073-0514567
- Torneträsk station 01/79 vill till Abisko.
   tel 070-5461571
- Banmästarviken 3C22 och 3C46. De har småbarn i        familjen och vill flytta arkarna närmare ihop. Någon        som vill flytta på sig lite? 070-2247614
- Banmästarviken 3C40 till Nakeri 
   tel 070-5528934
- Stenbacken 07/13 till Abisko
   tel 070-6869418
- Abisko 15/35 till Kaisepakte (10)
   tel 070-6696974
- Nakeri 12 vill till Na 30 tel 073-0326938
- Nakeri 20 vill till Na 27-30  tel 070-2278769

Aktuellt sedan arkplatsens begynnelse                            

Ordning och reda

KJF har arkvärdar som ideéllt sköter om arkplatsområdena, tömmer sopor och skittunnor. Om du som arrendator behöver komma i kontakt med din arkvärd kontakta oss på expedition.

Kom ihåg att städning och skötsel av arkplatsen  åligger dig som arrendator. Alla tar hand om sitt eget avfall. Varje arkplats bestämmer hur den gemensamma städningen går till.

Sopsortering gäller även arkplatserna
Endast hushållsavfall (brännbart) lämnas i sopbodan. Inte mat, metall, glas, batterier eller annat icke brännbart. 
En del arkplatser har kommit överens om att alla tar hem sina sopor och det fungerar ännu bättre.

Våra arkvärdar skall inte vara tvugna att gräva i andras sopor och sopsortera i efterskott!
Mycket hamnar i våra soprum som alla borde förstå att ta med hem själva. Datorer, tv-apparater och arkinredningar är inte vår sak att ta hand om.

Om detta fortsätter blir vi tvugna att stänga våra soprum helt!

Städa upp gamla vrak

Tyvärr så står det många gamla arkvrak och skräpar efter stränderna, övergivna sedan länge. Vi har kontaktat Länsstyrelsen om dessa och det är dit ni kan vända er om ni hittar sådant ute i naturen.

På våra arkplatsområden har KJF och arrendatorer skyldighet att ha ordning och reda. 
Det är många som ringer och klagar på trasiga eller mögliga illaluktande arkar. Man riskerar att både mögel och ohyra sprids eller att någon skadar sig.

Man får inte bedriva kommersiell verksamhet genom arkuthyrning på KJF:s arkområden.