Fiskevårdssektionen

Vi arbetar med fiskevårdsfrågor av olika slag i samarbete med Länstyrelsen.

Provfiske
Verksamheten består i första hand av olika slags provfisken. Dels av inventeringskaraktär för att kartlägga fiskbeståndet, dels av uppföljningskaraktär.
Utsättning av fisk, i olika beviljade sjöar, sker allt eftersom.

Regler och bestämmelser
Vi samarbetar också med Länstyrelsen när det gäller regler och bestämmelser för fisket.
Efter önskemål från medlemmar har vi ansökt om trollingfiske som fiskemetod i Torneträsk.
Ansökan har nu beviljats av Länstyrelsen.

Administrativ fiskevård
Vi yttrar oss även i olika tillståndsärenden som påverkar våra sjöar och vattendrag. På så sätt ser vi till att  bästa möjliga livsbetingelser upprätthålls för fisket.

Djupkarta över Torneträsk
Översiktskarta gjord av fiskesektionens medlemmar på 1980-talet, ca 200 x 40 cm. Vi har låtit trycka upp några till försäljning. 150:- styck

Utplantering av Röding
LKAB har fått betala ut en ersättning för den påverkan som deras verksamhet har haft på fisket i Luossajärvi.
Under 4 års tid har sektionen planterat ut röding från Kusträsks fiskodling i några sjöar i Kirunas närhet.
Provfiske under sommaren 2018 0ch 2019 har visat att fisken trivs och växer.

De fyra sjöar där plantering av röding skett är: Djupsjön och Abborrtjärn samt Kalixfors nr.7 och nr.3.

 Lästips: Vi har många lokala författare som skriver om fiske i norr, sommar som vinter. Här 2 författare från Kiruna, Bokförlaget Settern:
Bo Isovaara Öringsommar
ISBN 91-7586-563-7
Peter Ögren I Lappland Med fluga och blänke. ISBN 91-7586-485-1
Flugharr och pimpelröding
ISBN 91-7586-407-x 

Fiske på norrländskt vis. Peter Ögren
Bokförlaget Settern
ISBN 91-7586-234-4

Foton; Marku Nurmilampi.