Fiskekort för byavatten

Det finns en mängd olika byavatten inom Kiruna kommun. Dessa fiskekort säljs ofta av lokala försäljare. Det brukar finnas skyltar i byn som visar var de säljs. En del byavatten har egna hemsidor med information. 
På Länsstyrelsens fiskekort, för statlig mark ovan odlingsgränsen finns enskilda vatten och byavatten markerade.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jukkasjärvis byavatten är delat i 2 olika ägare; 

- Laxforsen och Sautusjoki som tillhör Jukkasjärvi Byaallmänning.                           I strömmande  vatten. Endast individuella kort. Ice-hotel säljer dygnskort.
  Dygnskort 65 kronor, för ungdomar under 15 år 0 kronor.
  Lax ( över 50 cm får behållas) 15 juni-31 augusti. Öring ( mellan 30-45 cm får          behållas) 15 juni-31 augusti. Harr ( över 35 cm får behållas ) 15 juni-15                    september. Släplina max 3 krokar. 

  Årskort, endast för fastboende och stugägare, får lösas av: Johan Jonasson,          Lagmansv 4 Jukkasjärvi. 070-208 93 42
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- KJF säljer Jukkasjärvi Sockens Skogsallmännings sportfiskekort;
  1 dygn 60 kronor                       Barn under 15 år fiskar gratis i sällskap med
  3 dygn 150 kronor                     kortinnehavare.
  1 år 300 kronor

I Tornälvens vattensystem är allt fiske förbjudet från och med 15 september till och med 15 oktober. I övrigt gäller Fiskeriverkets förordningar om fiske i Torneälvs fiskeområde. 

Se kartan nedan, rödmarkerade ytor ingår i detta kort.

Fiskekort Länsstyrelsen

KJF säljer Länsstyrelsens fiskekort, som gäller vatten på statlig mark ovan odlingsgränsen. Man kan välja mellan Arjeplog, Jokkmokk, Gällivare och Kiruna kommun som finns på samma fiskekort.

Du kan lösa fiskekort via Natureit.se

Men det går även att lösa Länsstyrelsens fiskekort på vår expedition. Köper du fiskekort hos oss får du Fiskekortsbilagan i pappersform.
Den innehåller bland annat;

- Översiktskarta över kommunen. Med vattenindelning av olika slag, till exempel        fiskeförbud, undantagsvatten, kvoterade vatten, flugfiskevatten och                          privat/byavatten.

Rautaspremiären. 

Vinterfisket för allmänheten i Rautasjaure har premiär den andra lördagen i mars varje år. 2023 är detta den 11 mars.

Sjösätta båt i Torneträsk?

Det finns en väl fungerande sjösättningsplats, med brygga, för båtar finns nedanför  Torneträsk station. Där kan man sjösätta även lite större båtar. En stor parkering finns i anslutning till denna.

I Kaisepakte finns det en stor parkering med en väg ned till sjön där man kan sjösätta båtar.

Det finns en hamn i Abisko.

Nätfisketillstånd

Länsstyrelsen har hand om nätfisketillstånd. Ansökan skall vara inne före 31/12, för kommande års fiske. Kontakta Länsstyrelsen för mer information.

Enligt överenskommelsen 1993 ska det vara lättare för arkarrendatorer/ medlemmar hos KJF att få nättillstånd.