Som medlem kan du arrendera arkplats på någon av våra 17 arkområden.
16 arkområden ligger längs med Torneträsks stränder samt en uppe vid sjön Nakeri.
Just nu har vi drygt 720 arkplatser.
På grund av stort intresse har vi långa köer till dessa arkplatser och vi gör allt för att ge plats åt så många som möjligt.
2017 Vi noterar att det verkar vara ett generationsskifte i ägare till arkar. Många väljer att överlåta sina arkarrenden till nya ägare. Men med våra arkköer händer inte mycket... Få väljer att säga upp sina arkplatser.
Eventuellt kan vi trycka in några få nya arkplatser på befintliga områden, där det är lämpligt. Inga helt nya arkplatsområden är aktuella. En sjöstrand innebär ju vissa problem. Vi har fått flytta på endel arkar då marken blivit blötare och underlagen har sjunkit.
En del reparationer och småbyggen har skett under förra året, på olika arkplatsområden. Vi hoppas att arkvärdar och arkägare orkar fortsätta och jobba med gemensamma grillplatser och annat ute på de olika ställena.

Arkarrende

 Fr o m 2017 höjs arkarrendet till 400 kr/år. Höjningen börjar gälla allt eftersom de gamla 5-årskontraktet går ut.
Arrendet betalas tillsammans med medlemsavgiften senast sista januari.

Vi skickar ut inbetalningskort och brev, i slutet av året, allt eftersom, till de berörda arrendatorerna.

Abisko från Torneträsk

Gällande arkplatsregler                     

1. KJF ansvara för uthyrningen av arkplatserna.
    Endast medlemmar i KJF äger rätt att arrendera arkplats.
2. Arkplatserna är ENDAST till för ark samt förvaringslåda. Ingen ark får stå uppställd     utanför arkplatsen.
3. Utnyttjas inte arkplatsen inom 1 år från det kontraktet upprättats återgår
    den till  KJF.

4. Arken ska placeras på tilldelad arkplats försedd med ägarens namn, tel nr samt
    plats nr.
     Arkens mått: Längd: 250 cm, bredd: 160 cm, höjd takfot: 150 cm, höjd takås: 180 
     cm. Arken ska ha minst 2 ventiler, helst 3 för erhållande av god ventilation.
5. KJF ansvarar EJ för eventuell åverkan på arken.
6. Arrendeavgiften är 200 kr/år och betalas 5 år i förskott fram till 2016-12-31.
     Fr o m 2017-01-01 höjs arrendeavgiften till 400 kr/år och betalas årsvis i
     samband   med  medlemsavgiften.

     Ni som redan skrivit kontrakt, där arrendet är 200 kr/år,  gäller kontraktet  
     arrendetiden ut.
     Erlagd avgift återbetalas EJ men får överlåtas vid försäljning av arken.
     ÖVERLÅTELSEN MÅSTE meddelas till KJF så att rätt arrendator står på rätt  
     arkplats.
Det räcker att skriva på baksidan av sitt kontrakt vem man överlåter
     arkarrendet till, datum och underskrift.  Den nya arrendatorn kommr då in med  
     överlåtelsen till oss och skriver ett kontrakt i sitt eget namn.
7. Sopbod och utedass finns vid varje arkplats. Ägaren SKALL hålla rent kring arken
     och för allas trevnad vårda dess utrymmen.
     KJF ansvarar för tömning av både sopbod (endast hushållsavfall) och utedass.

HISTORIK
Den första arken byggdes av Ragnar Eriksson i Abisko år 1935.

De små hemmabyggen kallade fiskearkar och kring 1940-talet hade de blivit så många att det började väcka uppmärksamhet...

En ark är i princip ett litet "hus" på medar, som är flyttbart. Ofta med hål i golvet som man kan pimpla i.

Så småningom fick stränderna kring Torneträsk ett skräpigt utseende. Kommunen och Länsstyrelsen började utreda saken.  KJF fick i uppdrag att sköta om och administrera de arkplatser som skulle byggas.

Allt från de första enkla uppfällbara av tältduk, till masonitskivor, LKAB Fritids- 
arken i glasfiber på 1960-talet, till dagens många varianter. Dagens arkar kan vara små röda stugor med vita knutar och ha treglasfönster, isolering, solceller, välutrustade med moderniteter... 

Det har  vuxit till drygt 720 arkplatstomter fördelade på 17 olika områden som man kan arrendera av oss.

Väder och vind
Senaste åren har vi fått uppleva ovanligt kraftiga stormar. Flera arkar har skadats, en del har blåst iväg från sina platser och skadat andra arkar. Se till att ha arken ordentligt förankrad! En  försäkring kan vara bra att ha...

Ordning och reda
KJF har arkvärdar som ideéllt sköter om arkplatsområdena, tömmer sopor och skittunnor.  Om du som arrendator behöver komma i kontakt med din arkvärd kontakta oss på expedition.

Kom ihåg att städning och skötsel av arkplatsen även åligger dig som arrendator. Alla tar hand om sitt skräp, för allas trivsel! Hur varje arkplats väljer att sköta den gemensamma städningen är upp till er.

En del arkplatsområden har kommit överens om att alla tar hem sina sopor, en del arrangerar majbrasor av det skräp som kan eldas, rustar upp grillplatser och har gemensamma grillkvällar mm.

Sopsortering gäller även här! Endast hushållsavfall (brännbart) lämnas.
Inte metall, glas, batterier eller annat icke brännbart.

Arkplatser

1.    Torneträsk station   2A. Lillholmen/Torneträsk     2B. Torneträsk
3A. Torneträsk/Stenbacken   3B. Torneträsk/Stenbacken   3C. Banmästarviken
4.    på andra sidan sjön från Stenbacken/Björkholmen, flytten färdig, klart att ställa dit                arkarna.
5.    Björkholmen/ utanför Stenbacken
6.    Stenbacken   7.    Stenbacken/Kaisaniemi   8.    Kaisaniemi
9.    Kaisepakte station   10. Kaisepakte   11. Pessina
15. Abisko   16. Tornehamn   Na. Nakeri

Arkplatsers bygglov

Ark och arkplats
Arkplatsområdena är byggda efter bygglov och måtten är 
3 x 3 meter/arkplats.
Detta efter dåtidens (början av 1980-talet) standard och byggmaterial. Tyvärr kan vi inte ändra på byggloven... 

Arktomt
Bilderna kommer från kompendiet om arkplatser, Torneträsk Generalplan
Delrapport, Kiruna Kommuns Byggnadsnämnd September 1981. Fastställd 1983

Pil visar tänkt färdriktning. Mitten av arktomten skall vara vars ditt arkplatsnummer står på underlaget.
Varje ark får vara max 160 cm bred, en låda stå bredvid.
Mellanrummet, som skall vara fritt från bråte, mellan varje ark blir då 140 cm.
Byggloven visar 2 rader av arkar som står rygg mot rygg.  Med 5 meter till nästa grupp.
På vissa arkplatser har markförhållandena lett till andra lösningar.

ANSLAGSTAVLAN
 

ARKPLATSBYTE ÖNSKAS!
- 01/65 Torneträsk stn till gamla delen" 01/01-01/40 tel 0980-13564

-01/76 Torneträsk stn till 15 Abisko, 16 Tornehamn eller Nakeri tel: 073-0514567
- 01/79 Torneträsk stn till 15 Abisko tel: 070-5461571
- 2B02 till 3B tel: 073-8111166
- 3C40 Banmästarviken till Nakeri tel: 070-5528934 
- 05 Björkholmen till 3C och fastlandet i övrigt...
-06/35 Stenbacken till 09 Kaisepakte stn tel:070-6217207
- 07/13 Stenbacken till  15 Abisko tel: 070-6869418
- Abisko 15/35 till 10 Kaisepakte tel: 070-6696974
- Nakeri 12 till Na 30 mob: 073-0326938
- Nakeri 20 till Na 27-29 mob: 070-2278769
- Nakeri 10 & 33 till Na 26 & 27 tel: 070-2523797
-----------------------------------
ARK TILL SALU
BANMÄSTARVIKEN 3C
StefanTornberg
070-4287090

Tyvärr så står det många gamla arkvrak och skräpar efter stränderna... övergivna sedan länge...och en del på våra arkplatser. Vi kommer att bli tvungna att göra en översyn av skicket på arkarna snart. Det är många som ringer och klagar på trasiga eller mögliga illaluktande arkar. Man riskerar att både mögel och ohyra sprids.

Om ni inte längre använder er ark, så kan ni sälja en användbar ark och med den överlåta arkplatsen till den nya ägaren.  Eller säga upp platsen och ta bort arken.

LÄSTIPS:  Arkar 2004 Byggförlaget.
ISBN 91-7988-247-1

Bild ur boken Arkar, på den gamla arkplats 4 som då kallades Stupet.