Som medlem kan du arrendera arkplats på något av de 17 arkområdena, 16 stycken som ligger längs med Torneträsks stränder, samt en uppe vid sjön Nakeri.
Just nu har vi drygt 700 arkplatser.
På grund av stort intresse har vi långa köer till dessa arkplatser och vi gör allt för att ge plats åt så många som möjligt.

Gällande arkplatsregler                     

Dessa regler finns även på nedre delen av arkarrendekontraktet.

1. KJF ansvara för uthyrningen av arkplatserna.
    Endast medlemmar i KJF äger rätt att arrendera arkplats.
2. Arkplatserna är ENDAST till för ark samt förvaringslåda. Ingen ark får stå uppställd     utanför arkplatsen.
3. Utnyttjas inte arkplatsen inom 1 år från det kontraktet upprättats återgår den till  
     KJF.
4. Arken ska placeras på tilldelad arkplats försedd med ägarens namn, tel nr samt
    plats nr.
     Arkens mått: Längd: 250 cm, bredd: 160 cm, höjd takfot: 150 cm, höjd takås: 180 
     cm. Arken ska ha minst 2 ventiler, helst 3 för erhållande av god ventilation.
5. KJF ansvarar EJ för eventuell åverkan på arken.
6. Arrendeavgiften är 200 kr/år och betalas 5 år i förskott fram till 2016-12-31.
     Fr o m 2017-01-01 höjs arrendeavgiften till 400 kr/år och betalas årsvis i
     samband   med  medlemsavgiften.

     Ni som redan skrivit kontrakt, där arrendet är 200 kr/år,  gäller arrendetiden ut.
     Erlagd avgift återbetalas EJ men får överlåtas vid försäljning av arken.
     ÖVERLÅTELSEN MÅSTE meddelas till KJF så att rätt arrendator står på rätt  
     arkplats.
Det räcker att skriva på baksidan av sitt kontrakt att man överlåter
     arkarrendet till.... namn....ort...datum och underskrift. Så kommer den nya
     arrendatorn in med överlåtelsen till oss och skriver ett kontrakt i sitt eget namn.
7. Sopbod och utedass finns vid varje arkplats. Ägaren SKALL hålla rent kring arken
     och för allas trevnad vårda dess utrymmen.
     KJF ansvarar för tömning av både sopbod (endast hushållsavfall) och utedass.

Ordning och reda
KJF har arkvärdar som ideéllt sköter om arkplatsområdena, tömmer sopor och skittunnor.  Om du som arrendator behöver komma i kontakt med din arkvärd kontakta oss på expedition.

Kom ihåg att städning och  skötsel av arkplatsen även åligger dig som arrendator. Alla tar hand om sitt skräp, för allas trivsel! Hur varje arkplats väljer att sköta den gemensamma städningen är upp till er.

En del arkplatsområden har kommit överens om att alla tar hem sina sopor, en del arrangerar majbrasor av det skräp som kan eldas, rustar upp grillplatser och har gemensamma grillkvällar mm.

Gemensamt vindskydd och grillplats kan uppföras om intresse finns, men inga privata byggen på arkplatsområdet!

Sopsortering gäller även här! I sopboden får endast hushållsavfall (brännbart) lämnas. Inte metall, glas, batterier eller annat som sopsorteras. Definitivt inte gamla arkinredningar, sovsäckar, ryggsäckar, datorer med mera som arkvärdarna hittat.

Arkarrende

Arrendet betalades fram till december 2016 i förskott 5 år, med 200 kronor per år. Många arkägare glömde då bort den årliga medlems-avgiften och mycket annat hinner hända på 5 år. 

Från 2017 beslöts att arrendet allt eftersom kontrakten löper ut, går över till årsvis betalning. Nu ligger  arrendesavgiften på 400 kronor per år, som betalas tillsammans med medlemsavgiften i januari.

Vi skickar ut inbetalningskort och brev, i slutet av året, allt eftersom till de berörda arkarrendatorerna.

HISTORIK

Den första arken byggdes av Ragnar Eriksson i Abisko år 1935.

De små hemmabyggen kallade fiske arkar och kring 1940-talet hade de blivit så många att det började väcka uppmärksamhet...

En ark är i princip ett litet "hus" på medar, som är flyttbart. Ofta med hål i golvet som man kan pimpla i, i de hål man borrat i isen.

Så småningom fick stränderna kring Torneträsk ett skräpigt utseende. Kommunen och Länsstyrelsen började utreda saken.  KJF fick i uppdrag att sköta om och administrera de arkplatser som skulle byggas.

Därifrån har det vuxit till de cirka 720 små "tomter" man kan arrendera av oss, för att förvara arken på under den tid arken ej står ute på isen...

Väder och vind
Senaste åren har vi fått uppleva ovanligt kraftiga stormar. Flera arkar har skadats, endel blåst iväg från sina platser och skadat andra arkar. Se till att ha arken ordentligt fastsatt! Helst med linor som går över taket... Ha även arken försäkrad...

LÄSTIPS:  Arkar 2004 Byggförlaget.
ISBN 91-7988-247-1

Arkplatser

1.    Torneträsk station   2A. Lillholmen/Torneträsk     2B. Torneträsk
3A. Torneträsk/Stenbacken   3B. Torneträsk/Stenbacken   3C. Banmästarviken
4.    Stupet/på andra sidan sjön från Stenbacken, flytten färdig, klart att ställa dit arkarna.
5.    Björkholmen/ utanför Stenbacken
6.    Stenbacken   7.    Stenbacken/Kaisaniemi   8.    Kaisaniemi
9.    Kaisepakte station   10. Kaisepakte   11. Pessina
15. Abisko   16. Tornehamn   Na. Nakeri

Arkplatsområdet har ett huvudnummer;  01 Torneträsk station - 16 Tornehamn samt Nakeri; Na.  Arkplatsen du arrenderar har ett ordningsnummer 01 - XX.
Ditt arkplatsnummer kan då vara till exempel  11/14, om du står i Pessina.

Arkplatsers bygglov

Tyvärr så står det många gamla arkvrak och skräpar efter stränderna... övergivna sedan länge...och en del på våra arkplatser. Vi kommer att bli tvugna att göra en översyn av skicket på arkarna snart. Det är många som ringer och klagar på trasiga eller mögliga illaluktande arkar. Man riskerar att både mögel och ohyra sprids. Om ni inte längre använder er ark, så kan ni sälja en användbar ark och med den överlåta arkplatsen till den nya ägaren, eller säga upp er plats och skrota arken.

ANSLAGSTAVLAN

ARKPLATSBYTE ÖNSKAS!
- 01/65 Torneträsk stn till gamla delen" 01/01-01/40 tel 0980-13564

-01/76 Torneträsk stn till 15 Abisko, 16 Tornehamn eller Nakeri tel: 073-0514567
- 01/79 Torneträsk stn till 15 Abisko tel: 070-5461571
- 2B02 till 3B tel: 073-8111166
- 3C40 Banmästarviken till Nakeri tel: 070-5528934 
- 05 Björkholmen till 3C och fastlandet i övrigt...
-06/35 Stenbacken till 09 Kaisepakte stn tel:070-6217207
- 07/13 Stenbacken till  15 Abisko tel: 070-6869418
- Abisko 15/35 till 10 Kaisepakte tel: 070-6696974
- Nakeri 12 till Na 30 mob: 073-0326938
- Nakeri 20 till Na 27-29 mob: 070-2278769
- Nakeri 10 & 33 till Na 26 & 27 tel: 070-2523797
-----------------------------------
ARK TILL SALU
BANMÄSTARVIKEN 3C
Kenneth Hagström
070-5546717

Ark och arkplats
Arkplatsområdena är byggda efter bygglov och måtten är 
3 x 3 meter/ark samt ev låda.
Detta efter dåtidens (början av 1980-talet) standard och byggmaterial. Tyvärr kan vi inte ändra på byggloven...

Bilderna kommer från kompendiet om arkplatser, Torneträsk Generalplan Delrapport, Kiruna Kommuns Byggnadsnämnd Sep 1981. Denna fastställdes 1983.