Väder och vind
Senaste åren har vi fått uppleva ovanligt kraftiga stormar. Flera arkar har skadats när de tippat, en del har till och med blåst iväg från sina platser och skadat andra arkar. Se till att ha arken ordentligt förankrad!

Aktuellt !                                                                               

Ordning och reda

KJF har arkvärdar som ideéllt sköter om arkplatsområdena, tömmer sopor och skittunnor. Om du som arrendator behöver komma i kontakt med din arkvärd kontakta oss på expedition.

Kom ihåg att städning och skötsel av arkplatsen även åligger dig som arrendator. Alla tar hand om sitt skräp, för allas trivsel! Hur varje arkplats väljer att sköta den gemensamma städningen är upp till er på arkplatsen att komma överens om.

Sopsortering gäller även här! Endast hushållsavfall (brännbart) lämnas i sopbodan. Inte metall, glas, batterier eller annat icke brännbart. 
Endel arkplatser har kommit överens om att alla tar hem sina sopor och det fungerar ännu bättre.

Våra arkvärdar har fått forsla bort sådant som INTE skall finnas i våra soprum!
Bilbatterier, ryggsäckar, sovsäckar, arkinredningar i form av skåp, bänkar och madrasser och bärbara datorer. Om detta fortsätter blir vi tvugna att stänga våra soprum helt!

Ta och kolla till era arkar då och då. Har fått rapporter om arkar som är sönder som står år ut och år in. De är mögliga och sorkar springer ut och in. Inget roligt för era arkgrannar!

  ANSLAGSTAVLAN

  Arkplatsbyten!

  - Torneträsk station 01/65 vill till  "gamla delen"               nummer 01/01-01/40.  tel 0980-135 64
  - Torneträsk station 01/76 vill till Abisko, Tornehamn        eller Nakeri. tel 073-0514567
  - Torneträsk station 07/79 vill till Abisko.
     tel 070-5461571
  - Banmästarviken 3C40 till Nakeri 
     tel 070-5528934
  - Stenbacken 06/35 till Kaisepakte(09) 
     tel 070-6217207
  - Stenbacken 07/13 till Abisko
     tel 070-6869418
  - Abisko 15/35 till Kaisepakte (10)
     tel 070-6696974
  - Nakeri 10 och 33 vill till Na 26,27 tel 070-2523797
  - Nakeri 12 vill till Na 30 tel 073-0326938
  - Nakeri 20 vill till Na 27-30  tel 070-2278769

  Vad händer på arkplatserna ?                                        
  2014- 2016
  Långa köer och klagomål på många tomma platser och trasiga arkar.
  Inventering av oanvända arkplatser. Ändring av arkplatsregler till att arkplatsen skall användas inom ett år från tecknat kontrakt. Detta skickas ut till alla arrendatorer under hösten 2014. Uppsägning av arrendatorer med oanvända arkplatser hösten 2015. Våren 2016 fick många i kön äntligen erbjudande om arkplats.
                                                                                         2017
  Ändring av arkplats arrende till årsvis betalning, allt eftersom de gamla 5-års kontrakten löper ut. Höjning av arrendeavgiften.
  Vi noterar att det verkar vara ett generationsskifte i ägare till arkar. Många väljer att överlåta sina arkarrenden till nya ägare av arkarna. Men med våra arkköer händer inte mycket. Få väljer att säga upp sina arkplatser.
  En del reparationer och småbyggen av grillplatser och vindskydd har skett under året, på olika arkplatsområden. 

  2018
  Fortsatt löpande underhåll, i övrigt prioritering att försöka minska på köerna. Fortsatt inventering av oanvända platser. Vi kan trycka in några nya arkplatser på befintliga områden, där det är lämpligt.
  En sjöstrand innebär ju vissa problem. Vi har fått flytta på endel arkar då marken blivit blötare och underlagen har sjunkit. Tyvärr har en del gamla underlag blivit kvar och ger intryck av att platserna står tomma.

  Planerat 2019
  Vi fortsätter som tidigare och prioriterar köerna, inventerar om arkplatserna används och reparerar vars det finns behov. 

  -------------------------------------------------------------------------

  Om någon kan tänka sig att hjälpa till eller bli arkvärd kan ni anmäla er intresse till oss på kansliet.

  Vi söker en arkvärd till arkplats 6 Stenbacken. Helst bör ni själv ha ark på den platsen.