loading...

ÅRSMÖTE INSTÄLLT !

Vi återkommer med nytt datum senare...

ÖPPETTIDER KJF

Expeditionen öppet:
Måndag-Torsdag 10.00-13.00 
Fredag Stängt 


KJF Kansliet
Jägaregatan 24  Telefon 072-239 55 63   Bg 847-1088

AKTUELLT

Jägarexamen
Uppskjutning Hagel


Hagelvapenprov: Lördag 6 juni 2020
Omprov: Söndag 7 juni 2020

Prov: 400 kr
Omprov: 100 kr
Ammunition: 100 kr
(Betalas med swish på plats)

Anmäl till KJF:s exp 072-239 55 63
Öppettider: 10.00-13.00
Fredag stängt

Jaktskyttesektionen

KJF:s Skjutbanor

Öppetkvällar
18 maj-19 aug 2020

Måndagar och Onsdagar
18.00-20.00
Ammunition betalas med swish

INSKJUTNINGSBANAN
Vår inskjutningsbana 80/100m är öppen för alla men eftersom det krävs visst underhåll är det tacksamt om ni är medlem i föreningen och på så sätt bidrar till att vi ska kunna hålla banan så fin som möjligt.

Ta med er eget målmateriel och städa efter avslutat skytte!

Nyttjar du banan utanför skjutbanans ordinarie öppettider bör du parkera utanför den inre bommen för att inte bli inlåst. Följ skyltning.

Tjejkvällar på skjutbanan.

Det finns möjlighet att arrangera tjejkvällar/kurser om det finns nog många som är intresserade.

Tjejkvällen på kulbanan 2018 var mycket uppskattad och vi ska försöka få igång regelbundna träffar.