Arkplatsers bygglov

Ark och arkplats
Arkplatsområdena är byggda efter bygglov och måtten är 3 x 3 meter per arktomt.
Detta efter dåtidens (början av 1980-talet) standard och byggmaterial.
Arktomten är bara avsedd som förvaringsplats under barmarksperioden, när arken ej används, med tanke på brandsäkerhet med mera.
Tyvärr kan vi inte ändra på byggloven.

Arktomt
Bilderna kommer från kompendiet om arkplatser, Torneträsk Generalplan
Delrapport, Kiruna Kommuns Byggnadsnämnd September 1981. Fastställd 1983

Pil visar tänkt färdriktning för arkar.
Mitten av arktomten skall vara vars ditt arkplatsnummer står på underlaget.
Varje ark får vara max 160 cm bred, en låda får stå bredvid.
Mellanrummet, som skall vara fritt från bråte, mellan varje ark blir då 140 cm.
Byggloven visar 2 rader av arkar som står rygg mot rygg. 
Med 5 meter till nästa grupp.
På vissa arkplatser har markförhållandena lett till andra lösningar.