Ungdomssektionen

KJF har återupplivat ungdomssektionen i år 2018. Ideér om aktiviteter finns. Fisketurer till Stenbackenstugan, turer ut i skog och mark för att se djurspår och annat intressant, flugbindning, besök ute på skjutbanan och skyttekurser för ungdomar? 
Men mer folk behövs till sektionen.

Flugbindningskurs

Om nog många intresserade finns kan vi anordna en flugbindningskurs för ungdomar.

Hör av er till KJF:S expedition om ni är intresserade.

Idrottens dag

Ungdomssektionen deltog på Idrottens dag den 19 september i sporthallen.

Arrangemanget var välbesökt och många skolklasser deltog under dagen.

Ordförande Anki Jernelöf och Eva-Lisa var på plats och berättade om KJF:s olika sektioner och vad vi sysslar med. De hade en frågesport för barn med uppstoppade djur och en lite svårare för vuxna. Vinnarna har underrättats.

En skola var intresserad av att anordna en friluftsdag i samarbete med oss. Något att spinna vidare på inom sektionen.