Fiskekortsbilagan Kiruna 2018

Kom ihåg att du som fiskar alltid är skyldig att känna till de bestämmelser som gäller för det vatten du fiskar i.

Information och köp av fiskekort även direkt av Länsstyrelsen på www.natureit.se
Kartor hittar du på Länsstyrelsen: www.lansstyrelsen.se/norrbotten