Fiskekort Byavatten

Det finns en mängd olika byavatten inom Kiruna kommun. Dessa fiskekort säljs ofta av lokala försäljare. Det brukar finnas skyltar i byn som visar vars de säljs. En del byavatten har egna hemsidor med information. 

På Länsstyrelsens fiskekort, för statlig mark ovan odlingsgränsen finns enskilda vatten och byavatten markerade.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jukkasjärvis byavatten är delat i 2 olika ägare; 

- Laxforsen och Sautusjoki som tillhör Jukkasjärvi Byaallmänning.                           I strömmande  vatten. Endast individuella kort. Ice-hotel säljer dygnskort.
  Dygnskort 65 kronor, för ungdomar under 15 år 0 kronor.
  Lax ( över 50 cm får behållas) 15 juni-31 augusti. Öring ( mellan 30-45 cm får          behållas) 15 juni-31 augusti. Harr ( över 35 cm får behållas ) 15 juni-15                    september. Släplina max 3 krokar. 

  Årskort, endast för fastboende och stugägare, får lösas av: Johan Jonasson,          Lagmansv 4 Jukkasjärvi. 070-208 93 42
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- KJF säljer Jukkasjärvi Sockens Skogsallmännings sportfiskekort;
  1 dygn 60 kronor                       Barn under 15 år fiskar gratis i sällskap med
  3 dygn 150 kronor                     kortinnehavare.
  1 år 300 kronor

I Tornälvens vattensystem är allt fiske förbjudet från och med 15 september till och med 15 oktober. I övrigt gäller Fiskeriverkets förordningar om fiske i Torneälvs fiskeområde. 

Se kartan nedan, rödmarkerade ytor ingår i detta kort.

Fiskekort Länsstyrelsen

KJF säljer Länsstyrelsens fiskekort, som gäller vatten på statlig mark ovan odlingsgränsen. Man kan välja mellan Arjeplog, Jokkmokk, Gällivare och Kiruna kommun som finns på samma fiskekort.

Fiskekortet gäller för innevarande år. För nästa år brukar Länsstyrelsen skicka ut dem så de kommer just innan jul.

När du köper fiskekort hos oss får du Fiskekortsbilagan i pappersform.
Den innehåller bland annat;

- Översiktskarta över kommunen. Med vattenindelning av olika slag, till exempel        fiskeförbud, undantagsvatten, kvoterade vatten, flugfiskevatten och                          privat/byavatten. Mer om detta på sidan Fiskekortsbilagan. 

Regler för fiske

Lite smått och kort ur regelverket.
* För fullständig text se sidan Fiskekortsbilagan  eller www.natureit.se.

- Det är förbjudet att fiska med naturliga beten ( mask, maggots, räka, betesfisk        och liknande) i strömmande vatten i samtliga fjällkommuner *.

- Generell fångstbegränsning : Sammanlagt/ maximalt 5 fiskar (öring och harr)        per fiskare och dag, får tas upp och behållas*.

- Strikt fångstbegränsning i vatten med särskilda regleringar, bag-limits, se kartan*     i Fiskekortsbilagan. Högst en öring per fiskare och dag.

- Rätt att fiska med ett fiskespö (lina och högst 3 krokar) per person.
  Trollingsjöarna har andra bestämmelser, se kartan*.

- Minst tillåtna längd för att ta upp och behålla fisken; nosspets- yttersta spets            stjärtfena. Harr 35 cm. Öring 35 cm (fångstfönster i vissa vattendrag* 35-45 cm). 
  Lax  50 cm. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Fisketider, se art och specifikt vattendrag för information i Fiskekortsbilagan*.
  Generellt Laxfiskeförbud 1 september-31 december. 
                  Harrfiskeförbud  15 maj -15 juni i Kiruna kommun,  i specifika                                    vattendrag* 15 april- 15 juni.
                  Öringfiskeförbud i strömmande vatten 1 september- 14 oktober. 

- Lax, honor får ej fångas/avlivas, Lainio älv och laxplober* se Fiskekortsbilagan.

- Pimpelfiske i mindre vattendrag /strömmande vatten och sel*  förbjudna i                samtliga vattendrag utom huvudälvarna (Pite-, Kalix- och Torneälven).
 

Lapplandsmästerskapet

Den anorika årliga (nr 65 i år) Pimpeltävlingen vid Stenbacken på Torneträsk arrangeras numera av Kiruna Handbollsklubb, KHK.

Vi säljer fortfarande startkort till tävlingen som brukar hållas på våren i april/maj.

I vår tidning Bland Fjällen nr 2 2018 finns ett reportage om årets tävling.

2019 års tävling blir Lördagen den 27/4 klockan 12.00-14.00.

Rautaspremieren. 

Vinterfisket i Rautasjaure den 2a lördagen i mars varje år, har Länsstyrelsen bestämt.

2019 blir det den 9 mars- 20 april.
 

Nätfisketillstånd

Länsstyrelsen har hand om nätfisketillstånd. Ansökan skall vara inne före 31/12, för nästa års fiske. Kontakta dem för mer information.

Enligt överenskommelsen 1993 ska det vara lättare för arkarrendatorer/ medlemmar hos KJF att få detta. Mer om detta på sida 8. KJFs "gamla" vatten.