Förenings aktuellt...

KJF:S Medlemsavgifter 

Vi får fortfarande in gireringar(inbetalningskort) som inte är ifyllda alls, då vet vi inte vem som har betalat!
När man betalar via internet får vi betalarens uppgifter automatiskt, men om inbetalningen avser någon annan måste ni skriva namnet i meddelanderutan.

Medlemsavgift, Arkarrende och Fiskekort...

Vi får varje år frågorna;
- varför får jag en påminnelse om medlemsavgiften?  jag har ju betalat Fiskekortet och det är ju samma som medlemsavgiften! -  eller arkavgiften är betalad!

Sedan 1993 när vårat arrende av marken upphörde och Länsstyrelsen tog över förvaltningen av Jakt och Fiske på statlig mark ovan odlingsgränsen, har vi inget med de avgifterna att göra. Vi är enbart återförsäljare av deras Jaktkort och Fiskekort.

Arkarrendet är enbart hyran för "arktomten" på vårt arkplatsområde.
Man måste även betala medlemsavgiften i föreningen, varje år,  för att ha rätt att hyra "tomten".

Bland Fjällen
Manusstopp för tidningen, nummer 1, är i slutet på februari.

Runt 600 huvudmedlemmar utanför Kiruna får tidningen, men huvudparten, cirka 1200 tidningar delas ut i Kiruna.

Ungdomssektionen
Vi har startat ungdomssektionen igen. Har du ideér eller är intresserad av att arrangera aktivkiteter eller kurser?
Kontakta KJF:s exp!

Möten och vad som är på tapeten.

KJF:S Årsmöte 21/3 2018

På mötet avtackades de styrelsemedlemmar som nu avgått. Bland annat vår Ordförande Kurt Edin efter en lång och trogen tjänst, 31 år vid ordförandeklubban, med blommor och en tavla målad av Jan Vajstedt.  Även vår sektreterare och Jägarexamens ansvarige Börje Karlsson avgick likaså vice sekreterare Urban Jacobs inom Fiskesektionen samt Solöy stugans kommitté.

Ny Ordföranden och styrelsemedlemmar utsågs.

Vår nya Ordförande heter Rolf Kenttä och har varit aktiv inom föreningen sedan tonåren inom Ungdomssektionen, Fiskesektionen, Havsfiskesektionen och senast som Ordförande för Jaktskyttesektionen. Han tävlar även för föreningen inom skytte, både inom och utom Sverige.

Nya styrelsemedlemmar och några nya ordförande i de olika sektionerna har också valts. Vi väcker Ungdomssektionen till liv igen med ordförande Anki Jernelöf, som gärna vill ha in några ledamöter till sektionen. Den nya styrelsen blev totalt 155 år yngre än den förra, med en medelålder på 46 år. För att se hela den nya styrelsen se fliken Om KJF.

KJF:S Vårmöte/ Medlemsmöte 7/6 2018 och Höstmöte/Medlemsmöte 24/10

På mötet diskuterades främst föreningens ekonomi. Vi har uppvisat minusresultat de senaste åren.

Föreningens priser har stått stilla i många år och inte följt övrig prisutveckling i samhället. De senaste åren har åtgärder vidtagits för att få balans i ekonomin:
- Höjd medlemsavgift till 200 kronor per år (2018).
- Höjda hyror på våra stugor (2017).
- Höjda priser ute på skjutbanan (2018).
- Arkarrendet har höjts (2017) till 400 kronor per år och betalas årsvis, allt                  eftersom de gamla 5-års arrendena löper ut. Fullt utbytt cirka 2021.
Samtidigt ökar utgifterna i samband med underhåll (och upprustning) av fastigheter, skjutbanan och arkplatser. 

Krav ställdes från medlemmarna på att få ordning på ekonomin.

KJF:S Höstmöte/ Medlemsmöte 24/10 2018

Ett relativt välbesökt möte mynnade ut i 2 huvudfrågor:

Styrelsen söker någon bokföringskunnig som vill jobba hel-/deltid, till vårat kansli, då Annette vill pensionera sig till jul 2018. Lönebidrag är ett krav för anställning.

Bland Fjällen. Styrelsen undersöker om vi kan gå ned till 2 nummer per år av vår tidning. Eventuellt att vi annars måste ta och höja medlemsavgiften för att täcka kostnaden på drygt 100 000 per år. Detta när annonsintäkterna är avdragna från tryckkostnad och porto. Vi kommer kanske även att höja priset på annonserna. Redaktionen behöver även nya friska krafter. Artiklar till Bland Fjällen efterlyses! 

Inför Årsmötet 27/3 2019

Bland Fjällen. Fått ett erbjudande om lägre porto av PostNord, efter ändrade regler om storlek på upplaga. Om tidningen delas ut som B-tidning blir portot cirka 5 kronor per tidning. Istället för dagens 14,30 via Kiruna Mail eller 18 kronor via PostNord.


2018 årsbokslut visar runt 14 000 kronor minus, en klar förbättring trots flera tunga utgifter under året i form av underhåll och investeringar ute på skjutbanan. Snabbkalkyl för 2019 är positiv överlag om inget större oförutsett inträffar.

Möten KJF Styrelse och Arbetsutskott

AU Möten  Måndagar 18.30
2019: 14/1,  4/3

Styrelsemöten Torsdagar 18.30
2019: 24/1, 14/3

Medlemsmöten 
Årsmöte 2019: 27/3 Onsdag 19.00 Kiruna Folkets Hus  Lars Janssons rummet. Vi bjuder på kaffe med dopp.

Förslag eller annat till KJF?

Har du förslag till ändringar, förbättringar eller klagomål?

Bästa sättet att nå fram till Styrelse och/eller berörd Sektion är att skicka in din åsikt skriftligt. 

Mötesordning och att lyfta en fråga på ett möte?

För att ta upp och rösta om en fråga på ett medlems- eller årsmöte... 

Skicka in din frågeställning i god tid innan ett AU möte, adresserat till Styrelsen. Så att den hinner med i medlems- eller årsmötets dagordning.
Då kan man ta beslut i frågan på mötet.

Om man tar upp frågan direkt på mötet personligen så kan den diskuteras... men något beslut kan ej tas.

Nedskräpning och annat!

Vi får en del påringningar om skräp runt Torneträsk och ute i fjällvärlden. Arkar som står olagligt runt sjöarnas stränder.
Även det på parkeringsplatser och rastplatser får vi anmälningar om.

Vi försöker hålla ordning inne på våra arkplatser!

Men det som ligger utanför dem ber vi er anmäla till: 

* Länsstyrelsen
 * Miljökontoret Kiruna Kommun
*  Vägverket 
*  Rastplatser, servicenummer      finns oftast på containers          eller inne i toaletterna.

eller annan berörd instans.

Jaktbrott eller fiskebrott!

Om ni ser något olagligt och vill anmäla detta skall ni kontakta Länsstyrelsen eller Polisen. 
Ju snabbare ni anmäler detta desto större chans har de att åtgärda detta...

Vi har inget med övervakning att göra!

Jägare i fjällen.
När man går in på Länsstyrelsens hemsida 
natureit.se kan man se hur många som är inloggade på det aktuella området den dagen. Skall det vara 3 personer och ni ser fler än det kan det ju vara ett jaktbrott. Områdesinloggningen är vars man antas komma att bedriva jakt, så jägaren kan vara inloggad på ett närliggande område.