Arkplatser

 Karta ur boken Arkar 2004 Byggförlaget. ISBN 91-7988-247-1


1.    Torneträsk station  
2A.  Lillholmen/Torneträsk    
2B. Torneträsk
3A. Torneträsk/Stenbacken  
3B. Torneträsk/Stenbacken  
3C. Banmästarviken
4.    på andra sidan sjön från Stenbacken/Björkholmen
5.    Björkholmen/ utanför Stenbacken
6.    Stenbacken
7.    Stenbacken/Kaisaniemi
8.    Kaisaniemi
9.    Kaisepakte station  
10.  Kaisepakte  
11.  Pessina
15.  Abisko  
16.  Tornehamn  
Na. Nakeri