Som medlem kan du arrendera arkplats på någon av våra 17 arkområden.
16 arkområden ligger längs med Torneträsks stränder samt en uppe vid sjön Nakeri.
Just nu har vi drygt 720 arkplatser.
På grund av stort intresse har vi långa köer till dessa arkplatser och vi gör allt för att ge plats åt så många som möjligt.
 

Stenbackens arkplats 28 april 2018.

Arkarrende

 Fr o m 2017 höjs arkarrendet till 400 kr/år. Höjningen börjar gälla allt eftersom de gamla 5-årskontraktet går ut.
Arrendet betalas tillsammans med medlemsavgiften senast sista januari.

Vi skickar ut färdgifyllda inbetalningskort och brev om detta, i slutet av året, allt eftersom, till de berörda arrendatorerna.

Stenbackens arkplats 28 april 2018. Lapplandsmästerskapet i full gång. Foto i Bland Fjällen nr 2 2018.

Gällande arkplatsregler                     

1. KJF ansvara för uthyrningen av arkplatserna.
    Endast medlemmar i KJF äger rätt att arrendera arkplats.
2. Arkplatserna är ENDAST till för ark samt förvaringslåda. Ingen ark får stå           uppställd utanför arkplatsen.
3. Utnyttjas inte arkplatsen inom 1 år från det kontraktet upprättats                 återgår den till  KJF.
4. Arken ska placeras på tilldelad arkplats försedd med ägarens namn, tel nr         samt plats nr.
    Arkens mått: Längd: 250 cm, bredd: 160 cm, höjd takfot: 150 cm, höjd               takås: 180 cm. Arken ska ha minst 2 ventiler, helst 3 för erhållande av god         ventilation.
5. KJF ansvarar EJ för eventuell åverkan på arken.
6. Arrendeavgiften är 200 kr/år och betalas 5 år i förskott fram till 2016-12-31.
     Fr o m 2017-01-01 höjs arrendeavgiften till 400 kr/år och betalas årsvis      i samband   med  medlemsavgiften.
     Ni som redan skrivit kontrakt, där arrendet är 200 kr/år,  gäller kontraktet  
     arrendetiden ut.
     Erlagd avgift återbetalas EJ men får överlåtas vid försäljning av arken.
     ÖVERLÅTELSEN MÅSTE meddelas till KJF så att rätt arrendator står          på rätt arkplats. Det räcker att skriva på baksidan av sitt kontrakt vem man      överlåter arkarrendet till, datum och underskrift.  Den nya arrendatorn                kommer då in med överlåtelsen till oss och skriver ett kontrakt i sitt eget              namn.
7. Sopbod och utedass finns vid varje arkplats. Ägaren SKALL hålla rent kring       arken och för allas trevnad vårda dess utrymmen.
     KJF ansvarar för tömning av både sopbod (endast hushållsavfall) och                utedass.

Ordning och reda
KJF har arkvärdar som ideéllt sköter om arkplatsområdena, tömmer sopor och skittunnor. Om du som arrendator behöver komma i kontakt med din arkvärd kontakta oss på expedition.

Kom ihåg att städning och skötsel av arkplatsen även åligger dig som arrendator. Alla tar hand om sitt skräp, för allas trivsel! Hur varje arkplats väljer att sköta den gemensamma städningen är upp till er.

Sopsortering gäller även här! Endast hushållsavfall (brännbart) lämnas i sopbodan. Inte metall, glas, batterier eller annat icke brännbart.

Gammalt skräp

Tyvärr så står det många gamla arkvrak och skräpar efter stränderna, övergivna sedan länge. Vi har kontaktat Länsstyrelsen om dessa och det är dit ni kan vända er om ni hittar sådant ute i naturen.

Men en del arkar på våra arkplatser börjar närma sig skrotstadiet med råge! 

På våra arkplatsområden har KJF och arrendatorer skyldighet att ha ordning och reda.
Vi kommer att bli tvungna att göra en översyn av skicket på arkarna ute på arkplatsområdena snart. Det är många som ringer och klagar på trasiga eller mögliga illaluktande arkar. Man riskerar att både mögel och ohyra sprids.

Om ni inte längre använder er ark, så kan ni sälja en användbar ark och med den överlåta arkplatsen till den nya ägaren.  Eller säga upp platsen och ta bort arken.

Abisko arkplats. Foto Annette Widmark.

HISTORIK
Den första arken byggdes av Ragnar Eriksson i Abisko år 1935.

De små hemmabyggen kallade fiskearkar och kring 1940-talet hade de blivit så många att det började väcka uppmärksamhet.

En ark är i princip ett litet "hus" på medar, som är flyttbart. Ofta med hål i golvet som man kan pimpla i.

Så småningom fick stränderna kring Torneträsk ett skräpigt utseende. Kommunen och Länsstyrelsen började utreda saken.  KJF fick i uppdrag att sköta om och administrera de arkplatser som skulle byggas.

Allt från de första enkla uppfällbara av tältduk, till masonitskivor, LKAB Fritids- 
arken i glasfiber på 1960-talet, till dagens många varianter. Dagens arkar kan vara små röda stugor med vita knutar och ha treglasfönster, isolering, solceller, välutrustade med moderniteter. 

Det har  vuxit till drygt 720 arkplatstomter fördelade på 17 olika områden som man kan arrendera av oss.

Abisko från Torneträsk

LÄSTIPS:  Arkar 2004 Byggförlaget.
ISBN 91-7988-247-1

Bild ur boken Arkar, på den gamla arkplats 4 som då kallades Stupet.