Fiskekort

KJF säljer Länsstyrelsens fiskekort, som gäller vatten på statlig mark ovan odlingsgränsen.
Fiskeregler  med mera finns på Länsstyrelsens hemsida Natureit.se.

Vi säljer även Jukkasjärvi S:ns Skogsallmännings  sportfiskekort.

Det finns en mängd olika byavatten inom Kiruna kommun. Dessa fiskekort säljs ofta av lokala försäljare. Det brukar finnas skyltar i byn som visar vars de säljs.

Rautaspremieren
Vinterfiske 2a lördagen i mars varje år, har Länsstyrelsen bestämt.

Fiskevårdssektionen

Vi arbetar med fiskevårdsfrågor av olika slag i samarbete med Länstyrelsen.

Provfiske
Verksamheten består i första hand av olika slags provfisken. Dels av inventeringskaraktär för att kartlägga fiskbeståndet, dels av uppföljningskaraktär.
Utsättning av fisk, i olika beviljade sjöar, sker allt eftersom.

Regler och bestämmelser
Vi samarbetar också med Länstyrelsen när det gäller regler och bestämmelser för fisket.
Efter önskemål från medlemmar har vi ansökt om trollingfiske som fiskemetod i Torneträsk.
Ansökan har nu beviljats av Länstyrelsen.

Administrativ fiskevård
Vi yttrar oss även i olika tillståndsärenden som påverkar våra sjöar och vattendrag. På så sätt ser vi till att  bästa möjliga livsbetingelser upprätthålls för fisket.

Djupkarta över Torneträsk
Handlodad översiktskarta gjord av fiskesektionens medlemmar på 1980-talet. Finns i 2 storlekar; ca 200 x 40 cm och ca 80 x 20 cm. Vi har låtit trycka upp några till försäljning.

I Bland Fjällen 2017 nr 3 skriver Peter Ögren om sommarens fiskevårdande ansträngningar. Fiskevårdssektionen har satt ut 2 500 stycken 1-åriga rödingar fördelade på 4 sjöar i Kirunas närhet.

Nätfisketillstånd
Länsstyrelsen har hand om nätfisketillstånd. Ansökan skall vara inne före 31/12, för nästa års fiske. Kontakta dem för mer information.

 Lästips: Vi har många lokala författare som skriver om fiske i norr, sommar som vinter. Här 2 författare från Kiruna, Bokförlaget Settern:
Bo Isovaara Öringsommar
ISBN 91-7586-563-7
Peter Ögren I Lappland Med fluga och blänke. ISBN 91-7586-485-1
Flugharr och pimpelröding
ISBN 91-7586-407-x 

Fiske på norrländskt vis. Peter Ögren
Bokförlaget Settern
ISBN 91-7586-234-4

Foton; Marku Nurmilampi.