Väder och vind
Senaste åren har vi fått uppleva ovanligt kraftiga stormar. Flera arkar har skadats när de tippat, en del har till och med blåst iväg från sina platser och skadat andra arkar. Se till att ha arken ordentligt förankrad! 

  Aktuellt!                                                                                                                                                                    2017
  Vi noterar att det verkar vara ett generationsskifte i ägare till arkar. Många väljer att överlåta sina arkarrenden till nya ägare. Men med våra arkköer händer inte mycket. Få väljer att säga upp sina arktomter.

  En del reparationer och småbyggen har skett under förra året, på olika arkplatsområden. 

  Planerat 2018
  Fortsatt löpande underhåll,  prioritering att försöka minska på köerna.

  Vi kan trycka in några nya arktomter på befintliga områden, där det är lämpligt. Vi kommer att undersöka möjligheten att bygga på de platser vi har bygglov på,
  men som inte är utnyttjade ännu.

  En sjöstrand innebär ju vissa problem. Vi har fått flytta på endel arkar då marken blivit blötare och underlagen har sjunkit.