Fiskekortsbilagan Kiruna för nytt år och fiskekort brukar komma till oss på KJF just innan jul.

Kom ihåg att du som fiskar alltid är skyldig att känna till de bestämmelser som gäller för det vatten du fiskar i. Vi har Fiskekortsbilagan inne på Kansliet som du får med när du köper fiskekort hos oss.
Du kan även köpa fiskekortet via natureit.se direkt från Länsstyrelsen. Där kan du även se fiskekortsbilagan.

Nedan några regler och råd ur fiskekortsbilagan.

Information och köp av fiskekort även direkt av Länsstyrelsen på www.natureit.se
Kartor hittar du på Länsstyrelsen: www.lansstyrelsen.se/norrbotten