Förenings aktuellt...

KJF:S Medlemsavgifter 2018

Vi får fortfarande in gireringar(inbetalningskort) som inte är ifyllda alls, då vet vi inte vem som har betalat!
När man betalar via internet får vi betalarens uppgifter automatiskt, men om inbetalningen avser någon annan måste ni skriva namnet i meddelanderutan.

Medlemsavgift, Arkarrende och Fiskekort...

Vi får varje år frågorna;
- varför får jag en påminnelse om medlemsavgiften?  jag har ju betalat Fiskekortet och det är ju samma som medlemsavgiften! -  eller arkavgiften är betalad!

Sedan 1993 när vårat arrende av marken upphörde och Länsstyrelsen tog över förvaltningen av Jakt och Fiske på statlig mark ovan odlingsgränsen, har vi inget med de avgifterna att göra. Vi är enbart återförsäljare av deras Jaktkort och Fiskekort.

Arkarrendet är enbart hyran för "arktomten" på vårt arkplatsområde.
Man måste även betala medlemsavgiften i föreningen, varje år,  för att ha rätt att hyra "tomten".

Bland Fjällen
Manusstopp för tidningen, nummer 3, är 28/8.

Det tar cirka en till två veckor innan vi har den och sedan återstår arbetet med att sätta adresslappar manuellt.
Runt 650 huvudmedlemmar utanför Kiruna får tidningen, men huvudparten, cirka 1250 tidningar delas ut i Kiruna av Kiruna Mail.

Ungdomssektionen
Vi har startat ungdomssektionen igen. Har du ideér eller är intresserad av att arrangera aktivkiteter eller kurser?
Kontakta KJF:s exp!

KJF:S Årsmöte 21/3 2018

På mötet avtackades de styrelsemedlemmar som nu avgår. Bland annat vår Ordförande Kurt Edin efter en lång och trogen tjänst, 31 år vid ordförandeklubban, med blommor och en tavla målad av Jan Vajstedt. Han kunde ej själv närvara vid årsmötet, då det sammanföll med hans 90-års dag och firandet med nära och kära. Han tackar för alla gratulationer. 
Även föreningens sekreterare samt Jägarexamens ansvarige Börje Karlsson tackar för sig efter en minst lika lång och trogen tjänst inom föreningen. 

Ny Ordföranden och styrelsemedlemmar.

Vår nya Ordförande heter Rolf Kenttä och har varit aktiv inom föreningen sedan tonåren inom Ungdomssektionen, Fiskesektionen, Havsfiskesektionen och senast som Ordförande för Jaktskyttesektionen. Han tävlar även för föreningen inom skytte, både inom och utom Sverige.

Nya styrelsemedlemmar och några nya ordförande i de olika sektionerna har också valts. Vi väcker Ungdomssektionen till liv igen med ordförande Anki Jernelöf, som gärna vill ha in några ledamöter till sektionen.

Den nya styrelsen blev totalt 155 år yngre än den förra, med en medelålder på 46 år. 
För att se hela den nya styrelsen se fliken Om KJF.

Nedskräpning och annat!

Vi får en del påringningar om skräp runt Torneträsk och ute i fjällvärlden. Arkar som står olagligt runt sjöarnas stränder.
Även det på parkeringsplatser och rastplatser får vi anmälningar om.

Vi försöker hålla ordning inne på våra arkplatser!

Men det som ligger utanför dem ber vi er anmäla till: 
* Länsstyrelsen
 * Miljökontoret
*  Vägverket 
eller annan berörd instans.

Jaktbrott eller fiskebrott!

Om ni ser något olagligt och vill anmäla detta skall ni kontakta Länsstyrelsen eller Polisen. 
Ju snabbare ni anmäler detta desto större chans har de att åtgärda detta...

Vi har inget med övervakning att göra!

Möten KJF Styrelse och Arbetsutskott

AU Möten  Måndagar 18.30
2018:  15/1, 5/3, 7/5, 18/6, 6/8, 24/9 5/11, 3/12
2019: 14/1,  4/3

Styrelsemöten Torsdagar 18.30
2018:  25/, 15/3, 28/5 måndag, 28/6, 16/8, 4/10, 15/11, 14/12
2019: 24/1, 14/3

Medlemsmöten 
Vårmöte:  7/6 Torsdag 19.00
Höstmöte: 24/10 Onsdag 19.00
Årsmöte 2019: 27/3 Onsdag 19.00

Förslag eller annat till KJF?

Har du förslag till ändringar, förbättringar eller klagomål?

Bästa sättet att nå fram till Styrelse och/eller berörd Sektion är att skicka in din åsikt skriftligt. 

Mötesordning och att lyfta en fråga på ett möte?

För att ta upp och rösta om en fråga på ett medlems- eller års- möte... 

Skicka in din frågeställning i god tid innan ett AU möte, adresserat till Styrelsen. Så att den hinner med i medlems- eller årsmötets dagordning.
Då kan man ta beslut i frågan på mötet.

Om man tar upp frågan direkt på mötet personligen så kan den diskuteras... men något beslut kan ej tas.