BLI MEDLEM           FISKEKORT          JAKTKORT

KJF är en ideéll förening som grundats 1927.
Föreningen har sedan haft hand om jaktmarker och fiskevård inom stora delar av Kiruna Kommun fram till 1993. Länsstyrelsen tog då över förvaltningen av den Staliga marken. Vi arbetar fortfarande med jakt- och fiskefrågor samt våra sektioner och anläggningar som skjutbanan, stugor och arkplatser. 

Medlemsavgift 2022                               

 
Årsavgift (huvudmedlem) 200 kr
Årsavgift (familjemedlem, på samma adress) 50 kr
Årsavgift Junior (0-16 år) 10 kr
Bankgiro 847-1088
_________________________________________
Fiskekort 2022                                         
Länsstyrelsens fiskekort 
- KJF:s exp (ej via bankgiro)
- Jaktia (intill COOP)
- via internet www.naureit.se
 
Fiskekort Årskort/ Kommunkort 440 kr
Hemmavarande familjemedl, äldre än 16 år 125 kr

1-dygnskort

70 kr
3-dygnskort 125 kr
7-dygnskort 220 kr


För mer information se sidan 6 och 7. Vanliga frågor om Fiske och Fiskekortsbilagan.

Jaktkort 2021/2022                                             
Länstyrelsens jaktkort

- www.natureit.se
- KJF:s expedition

Fr o m 15 augusti
Årstillstånd/Kommunkort: 800 kr
Länskort: 1500 kr. 
Fr o m 20 augusti
Dygnskort: 275 kr

Jakten på statens mark ovan odlingsgränsen börjar den 25 augusti.
 

KJF:s Swish- nummer
------------------------------------------------------------------------
Medlemsavgift:                           Jägarexamen:
123 253 85 93                               123 578 24 79 
----------------------                            --------------------------
Älgbanan(kula):                           Hagelbanan: 
123 183 97 60                               123 514 75 33
 ---------------------                           --------------------------
Kurser:                                         Arkarrende:
123 065 67 28                               123 135 51 89                      

KANSLIET

Besöks- och postadress:
Jägaregatan 24
981 37 Kiruna
Mobil:  072-239 55 63
E-post: kiruna.jakt.fiske@telia.com

Hos oss kan du bland annat...
-bli medlem i vår förening
-köpa fiske- och jaktkort
-anmäla dig till aktuella kurser
-göra teoriprov i Jägarexamen
 
Som medlem får du...
-medlemstidningen 2 ggr/år Bland Fjällen
-hyra föreningens stugor, båtar, havsfiskespön 
-hyra arkplatser 
-nyttja skjutbanorna

-köpa piketröja med vår logo

STYRELSEN

Ordförande + Rolf Kenttä
Vice ordförande Peter Ögren
Kassör Lars Ylvin
Sekreterare Johan Mukka
Vicesekreterare Eva-Lisa Eriksson
Ledamot Viltvård Mats Haapaniemi
Ledamot Jaktskytte Mattias Forsberg
Ledamot Ungdoms Vakant¤
Ledamot Jakthund Magnus Widell
Suppleant Hanna Fredriksson

Suppleant                                Henrik Spett